MIEJSCE

PSYCHOTERAPII

Kontakt

Ul. Świtezianki 3, 80-124 Gdańsk

Strona www stworzona 3glowy.com

+48 662 753 732

Sławomir Zakrzewicz

Pedagog, psychoterapeuta w procesie 4-letniego szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Gdańsku, Ośrodku leczenia uzależnień dla młodzieży z podwójną diagnozą MONAR oraz Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym, odbywając staże kliniczne w stacjonarnych ośrodkach terapeutycznych, w zakładach karnych i aresztach śledczych - prowadząc wsparcie psychologiczne i resocjalizację, w Stowarzyszeniu Praktyków Profilaktyki Społecznej prowadząc warsztaty psychoedukacyjne, grupy psychoterapeutyczne oraz psychoterapię indywidualną dla młodzieży, oraz dorosłych. Realizator programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA, ORE i KBPN. Obecnie pracuje w Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Gdańsku, prowadząc tam psychoterapię indywidualną i grupową. Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych oraz szkoleniach poszerzając wiedzę i umiejętności zawodowe. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa. W Miejscu Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych oraz psychoterapię młodzieży i wsparcie dla rodziców w trudnościach wychowawczych.

Magdalena Bilińska – Zakrzewicz

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka (ECP holder) , absolwentka Podyplomowego Studium Psychoterapii i Studium Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Studium Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia, Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w ośrodku leczenia uzależnień dla młodzieży z podwójną diagnozą MONAR, odbywając staże kliniczne w stacjonarnych ośrodkach terapeutycznych oraz na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, w których prowadziła diagnozę kliniczną, psychoterapię indywidualną i grupową oraz pracę z rodzinami. Obecnie pracuje w Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Wspóluzależnienia w Gdańsku.

- Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową w wymiarze krótko i długoterminowym. Pracuje z osobami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami afektywnymi (depresją, ChAD), lękowymi, z osobami z trudnościami w relacjach. Pomaga osobom, które doświadczyły traumy, obecnie doświadczającym kryzysów psychicznych, kryzysów w związkach, mającym niskie poczucie własnej wartości, doświadczającym poczucia osamotnienia. Prowadzi terapię osób z problemem uzależnienia (od substancji, behawioralnych).

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii PTP, Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz EAP (European Association for Psychotherapy).

W Miejscu Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych.

 

Justyna Krupa – Kurowska

Psycholog, psychoterapeutka.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień (nr cert. SP/1525/2018). Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii, Szkołę Psychoterapii Grupowej oraz Studium Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym, pod stałą superwizją certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne superwizorów. 

Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych oraz szkoleniach poszerzając wiedzę i umiejętności zawodowe.

Swoje doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii zdobywała pracując w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży z podwójną diagnozą MONAR, odbywając staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie zawodowo związana z Wojewódzki Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gdańsku, gdzie pracuje  z osobami z problemem uzależnienia i ich rodzinami oraz z Miejską Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia gdzie współprowadzi grupę dla osób doświadczających przemocy.

W Miejscu Psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych oraz młodzieży.

 

 

 

Marta Kowalska

Jest psychologiem i psychoterapeutką pracującą w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii oraz 2-letnią Szkołę Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Pracuje na Oddziale Dziennym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową oraz w Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w GCZ w Gdańsku, gdzie współprowadzi grupy terapeutyczne.

Wspomaga osoby w kryzysach psychicznych, po doświadczeniach traumy, straty, osoby z objawami depresyjnymi, lękowymi, problemami relacyjnymi, zaburzeniami osobowości, kobiety w okresie okołoporodowym, osoby z problemem uzależnienia.

W Miejscu Psychoterapii prowadzi psychoterapie grupową.

 

 

 

Sylwia Stasikowska

Absolwentka Podyplomowego Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji, Studium Psychoterapii Grupowej oraz Studium Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia. Ceryfikowana Psychoterapeutka (ECP holder). Pracuje w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Ukończyła drugi stopień szkolenia MBT – Mentalization Based Treatment (Psychoterapia Oparta na Mentalizacji) oraz jest w trakcie szkolenia psychoterapii par w modelu EFT (Emotionally Focused Therapy). Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywała w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach oraz w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową. Pracowała jako psychoterapeutka w Ośrodku Pomocy Społecznej Praga Północ prowadząc grupę wsparcia. W Domu Pomocy Społecznej w Czubinie pod Pruszkowem pracowała z pacjentami ze spektrum autyzmu. Jest wolontariuszką – psychoterapeutką w międzynarodowej organizacji NGO „Dress for Success” pomagającej kobietom w trudnych sytuacjach życiowych. Certyfikowany coach ICC i CFC. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dyplomowana trenerka umiejętności społecznych Stowarzyszenia Trenerów Matrik oraz Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Certyfikowana trenerka Extended DISC (diagnoza talentów). Prowadzi warsztaty z zakresu rozwoju interpersonalnego oraz psychoedukacji. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową i psychoterapią par w wymiarze krótko i długoterminowym. Pracuje z osobami z trudnościami w relacjach, z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami afektywnymi (depresją, CHAD), lękowymi, z osobami z problemem uzależnienia (w tym uzależnienia behawioralne). Pomaga osobom doświadczającym kryzysów w związkach, mającym niskie poczucie własnej wartości, doświadczającym poczucia osamotnienia. Jest członkinią Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia EFT (Emotionally Focused Therapy) oraz ICEEFT (The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy). Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.

W Miejscu Psychoterapii prowadzi psychoterapię online, w tym konsultacje i psychoterapię par.

 

 

 

Julia Bilińska

 

Jest psychologiem, a dyplom Magistra uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim.
Doświadczenie zawodowe zdobywała, realizując staże m.in. w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Gdańsku oraz Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień, w Stowarzyszeniu Praktyków Profilaktyki Społecznej, gdzie prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży. Zawodowo związana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, gdzie pracuje, jako Asystent Rodziny wspierając rodziców w wypełnianiu funkcji wychowawczych; Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa, gdzie realizuje wsparcie psychologiczne, pracując indywidualnie i grupowo z dorosłymi i młodzieżą, prowadząc warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne oraz Miejską Poradnia Terapii Uzależnień w Gdańsku, gdzie prowadzi grupę Rozwoju Osobistego dla dorosłych. 
Prowadzi konsultacje psychologiczne z osobami dorosłymi, oraz młodzieżą. Specjalizuje się w pomaganiu osobom, które zmagają się z depresją, lękiem, wybuchami złości, stresem, mierzą się z trudnościami w relacjach z innymi, czy doświadczają trudnych, niezrozumiałych dla siebie emocji. Prowadzi również poradnictwo psychologiczne dla rodziców doświadczających trudności w relacji z dziećmi. 
Najbliższa jest jej praca oparta na podejściu psychodynamicznym.