MIEJSCE

PSYCHOTERAPII

Kontakt

Ul. Świtezianki 3, 80-124 Gdańsk

Strona www stworzona 3glowy.com

+48 662 753 732

PSYCHOTERAPIA

Warsztaty psychodeukacyjne

Warsztaty dla rodziców

Psychoterapia online

Psychoterapia

osób z problemem 

uzależnienia 

Konsultacje dla rodziców

Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia okołoporodowa

Psychoterapia par

Konsultacja

diagnostyczna

Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia

To proces towarzyszenia ludziom w zmianie wewnętrznych mechanizmów i schematów na takie, które redukują objawy będące źródłem cierpienia psychicznego, sprzyjają lepszemu rozumieniu siebie, poprawie funkcjonowania w relacji z samym sobą innymi ludźmi. Spośród wielu podejść terapeutycznych w naszym ośrodku wybraliśmy do pracy głównie nurt psychodynamicznym oraz inne, które opierają się na współczesnej wiedzy i znajdują potwierdzenie w najnowszych badaniach naukowych. Praca naszego zespołu podlega stałej superwizji u Certyfikowanych Superwizorow PTP. Kładziemy nacisk na regularne podnoszenie naszych kwalifikacji, uczestnicząc międzynarodowych konferencjach i szkoleniach. Jesteśmy członkami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii PTP, Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Specjalizujemy się w pomaganiu osobom, które:

 

⁃ zmagają się z depresją, lekiem, nerwica, zmiennymi nastrojami, wybuchami złości, stresem

 

⁃ Doświadczają kryzysu życiowego (żałoba, straty, rozstania, poczucie pustki, problemy zdrowotne) 

 

⁃ Maja za sobą traumatyczne doświadczenia, przemoc

 

⁃ Mierzą się z trudnościami w relacjach z innymi

 

⁃ Maja dolegliwości natury somatycznej, których pochodzenie nie jest znane

 

⁃ Cierpią z powodu zaburzeń osobowości

 

⁃ Zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości, bezradnością, poczuciem winy, problemami seksualnymi czy brakiem motywacji w życiu

 

⁃ Mierzą się z problemami związanymi z uzależnieniem czy używaniem: substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) czynności (hazard, seks, zakupy, media i inne)

 

⁃ Zmagają się z niepłodnością ⁃ W okresie okołoporodowym (w ciąży i po narodzeniu dziecka) doświadczają trudnych, niezrozumiałych emocji

 

Psychoterapia psychodynamiczna

dąży do rozpoznania nieuświadomionych myśli i uczuć, które leżą u podłoża cierpienia psychicznego danej osoby. Pomaga rozumieć aktualne trudności w kontekście dotychczasowych doświadczeń oraz relacji terapeutycznej po to, aby odkryć, zrozumieć a następnie odzyskać wpływ na powtarzające się dysfunkcyjne wzorce w życiu pacjenta.